neděle 4. ledna 2015

SimpleCV

SimpleCV je jednodušší OpenCV. Po úpravách spolupracuje s Raspberry Pi Camera Module (hurá).

Isntalace:
Po připojení kamery a její zprovoznění viz. https://www.youtube.com/watch?v=GImeVqHQzsE 
zaktualizujeme Malinu (všechny příkazy jako root samozřejmě):


apt-get update
apt-get upgrade
Vyzkoušíme, zda kamera funguje příkazem, který na 5 sekund zobrazí obraz z kamery:
raspistill ‐t 5000

Uložíme obrázek z kamery:
raspistill -vf -hf -o cam2.jpg

Obrázek je vertikálně (-vf) a horizontálně (-hf) otočený. 

Uložíme 10 sekundové video z kamery:

raspivid -o video.h264 -t 10000
Nainstalujeme potřebné doplňky pro Python:
apt‐get install ipython python‐opencv python‐scipy python‐numpy python‐setuptools python‐pip
Nainstalujeme SimpleCV:
pip install https://github.com/sightmachine/SimpleCV/zipball/master
Při instalaci se mi nenainstaloval svgwrite. Při pokusu o spuštění OpenCV se vypíše hláška o chybějící svgwrite. Proto ji nainstalujeme ručně:
pip install svgwrite 
Nyní vyzkoušíme spustit SimpleCV:
simplecv
Pokud je vše v pořádku, spustí se SimpleCV v konzoli. 

Žádné komentáře:

Okomentovat