pondělí 19. ledna 2015

Raspberry Pi - užitečné příkazy

Seznam pro mě užitečných příkazů k Malině:


sudo <příkaz>   - provedení příkazu jako root
raspi-config       - konfigurace Maliny
apt-get update    - update Maliny  
apt-get upgrade  - upgrade Maliny
ls                        - výpis adresáře
cd ..                    - posun o adresář výš

Připojení flash disku:

- připojit flash disk k Malině
- odebrat mountlý disk
apt-get install fuse ntfs-3g                                - instalace ntfs-3g
mkdir /media/usbstick                                      - vytvoření adresáře pro flash disk
tail -f /var/log/messages                                   - zjištění názvu připojeného flash disku (sda1)
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/usbstick     - připojení flash disku do adresáře usbstick

GPIO

apt-get install rpi.gpio
apt-get install python-rpi.gpio

Žádné komentáře:

Okomentovat